• Miejsce na reklame.

Atrakcja krajoznawcza miasta
Co rozstrzyga o atrakcyjności turystycznej danego miasta? Skąd bierze się ta magia, która oczarowuje ludzi oraz gwarantuje metropolii popularność oraz famę? Co ją gwarantuje – a może ona najzwyczajniej w świecie jest? Bez wątpliwości na sposób, w jaki turysta zauważa miasto, ma wpływ jego wielkość i ewolucja – to one zapewniają reputację oraz sprawiają, że pragnie się je odwiedzić. Innym, identycznie ważnym czynnikiem, jest zaplecze kulturalne metropolii. Jego bogactwo oraz zróżnicowanie bezwzględnie przysparzają się do wzrostu jej popularności. Cóż bowiem po mieście, które, chwaląc się własną nowoczesnością, ma dwa, może trzy kina, jeden teatr oraz od biedy jeszcze muzeum? Istnieje jeszcze jeden składnik, oddzielny od wszelkiego planowania bądź administrowania metropolią. Jest nim historia. Kolosalne wydarzenia, bitwy, świadectwa minionych dziejów w postaci fenomenalnych antyków, opowieści, emitowane z ust do ust – to wszystko dodaje „smaku” miastu, stanowi ową garść magii, jakiej wypada, aby uczynić z niego dużą atrakcję turystyczną.

Categories: Turystyka

Comments are closed.